• UTCL 3000 — Vista del producte acabat
 • UTCL 3000 — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTCL 3000 — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL 3000 — Tipus de bústies disponibles
 • UTCL 3000 — Vista del producte acabat
 • UTCL 3000 — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTCL 3000 — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL 3000 — Tipus de bústies disponibles

UTHS 6000T

Equip modular i compacte per soterrar contenidors de càrrega posterior. La solució més fiable i robusta per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Equip modular i compacte per soterrar contenidors de 1.100, 1.700 i 2.000 litres de càrrega posterior per a la recollida del rebuig i rebuig orgànic.

L’UTHS 6000T està disponible en 3 versions, per a dos, tres i quatre contenidors, segons la naturalesa i necessitat de cada projecte.

Mòduls
disponibles

1/2 de móduls configurables 2/2 de móduls configurables
1/3 de móduls configurables 2/3 de móduls configurables 3/3 de móduls configurables
1/4 de móduls configurables 2/4 de móduls configurables 3/4 de móduls configurables 4/4 de móduls configurables

Bústia

Fabricada totalment amb acer inoxidable
i té una capacitat de fins a 125 litres.
La bústia de cada equip es dissenya pel tipus de recollida selectiva que es necessiti, amb
la qual cosa es garanteix que els residus vagin al contenidor corresponent.

Opcional:
Bústia industrial amb una capacitat de 160 litres. Porta posterior per a comerços. Disseny de la placa per a cada bústia a escollir
pel client.

img_to_explore

Seguretat

Una de les maniobres més perilloses és la d'aixecar la tapa. Per això, el nostre equip incorpora una alarma lluminosa, que emet un so intermitent, alertant en el moment en que s'executa la maniobra. Aquest dispositiu de seguretat, tant sols s'aplica en el sistema d'accionament per control remot. L'Equip també disposa d'un dispositiu mecànic que fixa la plataforma durant les tasques del personal de manteniment.

img_to_explore

Xassís

És tracta d’una estructura rectangular robusta que permet anivellar tot el conjunt fins a una inclinació de 10º, construïda amb perfils segons la normativa europea

img_to_explore

Prefabricat de formigó

Opcionalment per facilitar l’obra civil es pot subministrar l’equip amb el prefabricat
de formigó, el qual està fabricat d’una sola peça emmotllada, vibrada i de forma
de rectangular.

img_to_explore

Sistema d’elevació

El sistema d’elevació és hidràulic.
La plataforma de l’equip és impulsada
per dos cilindres hidràulics i està guiada
per pinyons i cremalleres, cosa que permet una pujada i baixada compactes i sense oscil·lacions ni desalineacions encara
que el pes estigui descompensat.

img_to_explore

Recollida d’aigües pluvials o de nivell freàtic

Conscients que en alguns dels llocs on aniran situats els equips, hi haurà problemes
d’aigües pluvials o de nivell freàtic, Mangra, actua donant solucions a aquests problemes
i per això garanteix, des d’un perfecte hermetisme de la tapa fins a l’extracció completa d’aigua mitjançant una bomba (opcional) en cas de filtracions.

img_to_explore

Accionament

Són possibles dos tipus d’accionament:
un amb control remot i l’altre mitjançant la connexió hidràulica del camió. La part superior de la tapa pot tenir diferents acabats: planxa d’alumini antilliscant o el mateix paviment de la vorera on va situat.

img_to_explore

Tapa

La part superior de la tapa, pot tenir diferents acabats: planxa d'alumini antilliscant o el mateix paviment de la vorera on va situat.

img_to_explore

Xapa colaborant

Opcionalment també es pot col·locar aquesta xapa al voltant de l’equip perquè faci
la funció d’encofrat.

img_to_explore
Tornar enrera Tornar enrera

Avantatges

 1. Evita males olors.
 2. Sistema totalment mecànic.
 3. Anivellable en qualsevol terra.
 4. Facilita el pas a vianants.
 5. Millora visual de l'entorn.
 6. Agilitza la recollida.
Fitxa tècnica
Denominació UTHS6000T UTHS6000T UTHS6000T
Model UTHS6000 2T UTHS6000 3T UTHS6000 4T
Contenidors 2x1.100 litres 3x1.100 litres 4x1.100 litres
Volum 2.200 litres 3.300 litres 4.400 litres
Camió/Càrrega Càrrega posterior Càrrega posterior Càrrega posterior
Residu Rebuig/Orgànic Rebuig/Orgànic Rebuig/Orgànic
Dimensions 2,8 x 1,7 x 2,0 m 4,0 x 1,7 x 2,0 m 5,3 x 1,7 x 2,0 m
Pes 1.300 Kg 1.600 Kg 1.900 Kg

Bústies d'acer
inoxidable

 • Paper
  i cartró
  125 litres
 • Vidre
  125 litres
 • Deixalles
  i envasos
  125 litres

Recollida

Quin tipus de càrrega necessita?

Existeixen diferents variants de càrrega depenent del model i els contenidors que s’utilitzin.

Càrrega posterior