• UTHS 6000L — Vista del producte acabat
 • UTHS 6000L — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTHS 6000L — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTHS 6000L — Tipus de bústies disponibles
 • UTHS 6000L — Vista del producte acabat
 • UTHS 6000L — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTHS 6000L — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTHS 6000L — Tipus de bústies disponibles

UTHS 6000L

Equip modular i compacte per soterrar contenidors de càrrega lateral.
La solució més fiable i robusta per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Equip modular i compacte per soterrar contenidors de 3.200 litres de càrrega lateral. L’equip més polivalent del mercat, un sol model permet tres tipus de càrrega diferents.

Hi ha diferents variants i combinacions. Els contenidors queden a la cota +0.00, per tal que el camió els pugui agafar directament sense la intervenció de cap operari.

Bústia

Fabricada totalment amb acer inoxidable
i té una capacitat de fins a 125 litres.
La bústia de cada equip es dissenya pel tipus de recollida selectiva que es necessiti, amb
la qual cosa es garanteix que els residus vagin al contenidor corresponent.

Opcional:
Bústia industrial amb una capacitat
de 160 litres. Porta posterior per a comerços. Disseny de la placa per a cada bústia
a escollir pel client.

Bústia

Tapa

Quan la plataforma de l’equip puja, la tapa s’abat i queda oberta a 90º deixant els contenidors completament al descobert. La part superior de la tapa pot tenir diferents acabats:
planxa d’alumini antilliscant o el mateix paviment de la vorera on va situat.

Tapa

Xassís

Estructura rectangular robusta que permet anivellar tot el conjunt fins a una inclinació de 10°, construït amb perfils segons
la normativa europea.

Xassís

Prefabricat de formigó

Opcionalment per facilitar l’obra civil es pot subministrar l’equip amb panells
de formigó. El xassís va ficat a dins de cinc panells de formigó (una base i quatre parets).

Prefabricat de formigó

Sistema d’elevació

El sistema d’elevació és hidràulic.
La plataforma de l’equip és impulsada
per dos cilindres hidràulics i està guiada
per pinyons i cremalleres, cosa que permet una pujada i baixada compactes i sense oscil·lacions ni desalineacions encara
que el pes estigui descompensat.

Sistema d’elevació

Accionament

Són possibles dos tipus d'accionament: un amb control remot i l'altre mitjançant la connexió hidràulica del camió.

Accionament

Recollida d’aigües pluvials o de nivell freàtic

Conscients que en alguns dels llocs on aniran situats els equips, hi haurà problemes d’aigües pluvials o de nivell freàtic, Mangra actua donant solucions a aquests problemes
i per això garanteix, des d’un perfecte hermetisme de la tapa fins a l’extracció completa d’aigua mitjançant una bomba (opcional) en cas de filtracions.

Recollida d’aigües pluvials o de nivell freàtic

Xapa colaborant

Opcionalment també es pot col·locar aquesta xapa al voltant de l’equip perquè faci la funció d’encofrat.

Xapa colaborant

Seguretat

Una de les maniobres més perilloses és la d'aixecar la tapa. Per això, el nostre equip incorpora una alarma lluminosa, que emet un so intermitent, alertant en el moment en que s'executa la maniobra. Aquest dispositiu de seguretat, tant sols s'aplica en el sistema d'accionament per control remot. L'Equip també disposa d'un dispositiu mecànic que fixa la plataforma durant les tasques del personal de manteniment.

Seguretat
Tornar enrera Tornar enrera

Avantatges

 1. Evita males olors.
 2. Sistema totalment mecànic.
 3. Anivellable en qualsevol superfície.
 4. Facilita el pas a vianants.
 5. Millora visual de l'entorn.
 6. Agilitza la recollida.
Fitxa tècnica
Denominació UTHS 6000L UTHS 6000L ·
Model UTHS 6000 1L UTHS 6000 2L ·
Contenidors 1x3.200 litres 2x3.200 litres ·
Volum 3.200 litres 6.400 litres ·
Camió/Càrrega Càrrega lateral Càrrega lateral ·
Residu RSU RSU ·
Dimensions 3,0x2,0x2,3 m 5,4x2,0x2,3 m ·
Pes 2.500 Kg 3.500 Kg ·

Bústies d'acer
inoxidable

 • Paper
  i cartró
  125 litres
 • Vidre
  125 litres
 • Deixalles
  i envasos
  125 litres

Recollida

Quin tipus de càrrega necessita?

Existeixen diferents variants de càrrega depenent del model i els contenidors que s’utilitzin.

Càrrega lateral

Combinacions

UTHS 6000 1L Estàndard
3.200 Kg        
 
 
 
Variants
1.100 Kg        
+ 1.100 Kg        
 
 
 
càrrega grua    
+ 1.100 Kg        
 
 
UTHS 6000 1L Estàndard
3.200 Kg        
+ 3.200 Kg        
 
 
 
Variants
1.100 Kg        
+ 1.100 Kg        
+ 1.100 Kg        
+ 1.100 Kg        
 
3.200 Kg        
+ 1.100 Kg        
+ 1.100 Kg        
 
 
3.200 Kg        
+ càrrega grua   
 
 
 
càrrega grua      
+ càrrega grua