• UTCL — Vista del producte acabat
 • UTCL — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTCL — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL — Tipus de bústies disponibles
 • UTCL — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL — Acabats en acer anti-lliscant
 • UTCL — Vista del producte acabat
 • UTCL — Vista del contenidor soterrat i angle d'obertura
 • UTCL — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL — Tipus de bústies disponibles
 • UTCL — Tipus de mòduls interiors disponibles
 • UTCL — Acabats en acer anti-lliscant

UTCL

Equip càrrega grua soterrat per a recollida doble ganxo i posterior. La solució més econòmica i fiable per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU).

Els contenidors tenen una capacitat de 3.000 litres i poden estar fabricats amb fibra de polièster o polietilè d’alta densitat (evita els sorolls durant la recollida).

La bústia està fabricada totalment amb acer inoxidable, té una capacitat de fins a
125 litres i es dissenya per al tipus de recollida selectiva que es necessiti.

Bústia

Fabricada totalment amb acer inoxidable
i té una capacitat de fins a
125 litres. La bústia de cada equip es dissenya pel tipus de recollida selectiva que es necessiti, amb la qual cosa es garanteix que els residus vagin al contenidor corresponent.

Opcional:
Bústia industrial amb una capacitat
de 160 litres. Porta posterior per a comerços. Disseny de la placa per a cada bústia
a escollir pel client.

img_to_explore

Contenidor

Té una capacitat de
3.000 litres, pot estar fabricat amb fibra de polièster o polietilè d’alta densitat (la qual esmorteeix el soroll durant l’operació de recollida). Opcionalment, es poden subministrar els equips de càrrega de doble ganxo amb una o dues safates d’acer inoxidable per a la recollida dels lixiviats, que permeten que aquests vagin directament al camió.

img_to_explore

Tapa

Tapa fabricada amb acer al carboni amb imprimació i pintura. La part superior és de planxa d’alumini antilliscant. L'UTCL no ha deixat de banda la seguretat, ja que la tapa abatible està equipada amb baranes de seguretat.

Opcional:
Tapa amb accionament hidràulic. Tapa amb accionament a partir de control remot o mitjançant la connexió hidràulica del camió. En ambdues versions, la tapa es pot acabar amb planxa d'alumini antilliscant o per a revestir.

img_to_explore

Prefabricat de formigó

Fabricat d’una sola peça emmotllada de formigó armat i vibrat. El marc superior està encastat al formigó i li dóna el màxim d'hermetisme possible.

img_to_explore
Tornar enrera Tornar enrera

Avantatges

 1. Evita males olors.
 2. Sistema totalment mecànic.
 3. Anivellable en qualsevol superfície.
 4. Facilita el pas a vianants.
 5. Millora visual de l'entorn.
 6. Agilitza la recollida.
Fitxa tècnica
Denominació UTCL UTCL ·
Model 3000 3000H (hidràulic) ·
Contenidors Fibra de polièster/ polietilè d'alta
densitat
Fibra de polièster/ polietilè d'alta
densitat
·
Volum 3m³ 3m³ ·
Camió/Càrrega Tipus ploma/Doble ganxo o posterior Tipus ploma/Doble ganxo o posterior ·
Residu RSU RSU ·
Dimensions 1,9x1,9x2,0 m 1,9x1,9x2,0 m ·
Pes 4.300 Kg 4.300 Kg ·

Bústies d'acer
inoxidable

 • Paper
  i cartró
  125 litres
 • Vidre
  125 litres
 • Deixalles
  i envasos
  125 litres

Recollida

Quin tipus de càrrega necessita?

Existeixen diferents variants de càrrega depenent del model i els contenidors que s’utilitzin.

Càrrega de doble ganxo