Illes d’equips hidràulics al municipi d’Alacant

Illes d’equips hidràulics al municipi d’Alacant

Problema

  • Mal servei post venda de l’antiga empresa subministradora
  • Deteriorament de les instal·lacions